Logokontakt informacije i informacije o obrtu
Mapa Hrvatske

Graver, graverska djelatnost
vl. Marija Volinek-Štrekelj

HR 31000 Osijek, Županijska 6
T/F: +385 31 200 705
F: +385 31 275 788
M: +385 98 338 612
E: graver@graver.hr
W: www.graver.hr

OIB: 65125199414
IBAN: HR7025000091102044124

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak-Petak 8,30-14,00 sati
Subota 8,30-12,00 sati

Tradicija od 1946. godine