Logopomoć oko izrade i održavanja pečata
Savjeti

Molimo koristite slijedeće formate: cdr (Corel Draw), ai (Adobe Illustrator), eps ili pdf. Ukoliko pripremu, radite u nekom drugom programu (npr. Word ili Excel), obavezno je donijeti ispis iste.

Veličina slova - Koristite veličinu slova od min. 6pt (za npr. Arial) ili min. 8pt za manje fontove. Kod malih veličina slova nemojte koristiti opciju zadebljanja (bold).

Krivulje - Sav tekst obavezno pretvorite u krivulje! U suprotnom se može desiti da dođe do zamjene fontova tako da rezultat u konačnici može biti potpuno drugačiji od vaše originalne zamisli.

Linije - Mali razmak između djelova objekta ili samih objekata pri izradi pečata nestaje. Nastojte da min. razmak ne bude manji od 0,3 mm. Pripazite, također, da minimalna debljina linije bude 0.15 mm!