Logopomoć oko izrade i održavanja pečata
Savjeti

Pečat bi, sukladno izdanom rješenju, trebao sadržavati slijedeće podatke:

» Obrt:
Naziv, djelatnost, vlasnik, sjedište, (MBG, MBO)

» D.o.o. ili d.d.:
Naziv, (djelatnost), sjedište, (MB)

» Udruga
izgled pečata određen je posebnim člankom u Statutu

* tekst pisan u (zagradi) označava podatke koji nisu obavezni na pečatu, ali su preporučljivi